Hawaiian Bodywork

Hawaiian Bodywork

Detta är, som namnet antyder, en massage med sina rötter på Hawaii. Det är en massage som inte koncentrerar sig så mycket på stela muskler, utan är avsedd att vara en helhetsupplevelse, en fest för alla sinnen. Det är en glädjefull och synnerligen njutbar upplevelse. Man arbetar mycket med långa svepande drag, och använder rikligt med olja. Massagen utförs i ett riktigt varmt rum och till speciell musik, som är ömsom rytmisk och kraftfull och ömsom lugn och meditativ, och den spelas på ganska hög volym.

Är Du beredd att släppa taget och helt överlämna Dig i massörens händer, kan detta bli en mycket djup upplevelse, en resa in i Ditt inre, en meditation.

En behandling tar ca 90 minuter, men med samtal före och efter får man räkna med ca två timmar. En session kostar 600 kr.
Ring 070 873 0675 eller maila bengt@lenger.se.