Rebalancing

Vad är Rebalancing?

Rebalancing är en så kallad ”kroppsterapi”. Avsikten är att nå känslor och psyke genom att bl a arbeta med massage och terapeutiska samtal i kombination. Syftet med rebalancing är både ett ökat kroppsmedvetande och en ökad självkännedom. Målet är ett liv i bättre balans och harmoni.

Spänningar, låsningar och invanda kroppsliga mönster är ofta kopplade till känslomässiga och mentala mönster. Genom ökat kroppsmedvetande och en villighet att se sig själv och möta eventuella undertryckta känslor kan man sakta lösa upp spänningar destruktiva mentala mönster.

Hur går rebalancing till?

Rebalancing består av minst 10 sessioner på ca 1½ timma där man, på ett systematiskt sätt, dels går igenom kroppen, dels undersöker hur vi förhåller oss till omvärlden och oss själva ur olika aspekter.

Varje session börjar och slutar med kroppsläsning, vilket innebär att klienten står på golvet medan terapeuten betraktar kroppen för att se eventuella spänningar, snedbelastningar och asymmetrier mm.

Efter första kroppsläsningen blir klienten blir masserad och berörd på olika sätt. Under behandlingen uppmuntras klienten att uttrycka tankar och känslor som kommer upp. Även starka känslor är välkomna. Till sist samtalar man om vad som har hänt, och det kan hända att man kommer överens om en ”hemläxa” för att klienten skall bli mer medveten om någonting hos sig själv.

För vem passar rebalancing?

Rebalancing passar för alla människor som har vilja och intresse av att öka i medvetenhet och självkännedom. Det handlar om att vilja växa och utvecklas som människa.

Det kräver en hel del envishet och en smula mod. Man behöver visserligen inte gå djupare än man vill och klarar av, det bestämmer klienten själv, men man bör vara beredd på att det ibland kan kännas motigt. Att arbeta med sig själv kan vara ganska jobbigt ibland men också oerhört befriande. När man en gång börjat på denna väg finns så småningom ingen återvändo eftersom livet få ett större djup och mening.

Varför just Rebalancing?

Alla människor behöver mål och mening med sina liv. Den filosofi som rebalancing bygger på kan inte hänvisas till någon religion eller psykologisk skola. Det handlar bara om att se verkligheten som den är, utan att försköna eller förneka det som är sant.

Mål och mening blir att öka i medvetenhet och bli allt mer sann och ärlig mot sig själv. Detta förändrar våra relationer till andra människor, till vårt arbete, till våra ideal och hur vi upplever vardagen i våra liv.

Belöningen för vårt arbete blir en långsamt växande känsla av stilla djup tacksamhet för att få vara med på denna märkliga resa som vårt liv är.

Ring 070 873 0675 eller maila bengt@lenger.se.

 

Leave a Reply